Gửi một tin nhắn!

Xúc tiến thương mại

categorys product
Website - Xúc tiện thương mại - hội chợ triễn lãm - Danh sách thành viên là kênh hợp tác giữ

a
trung tâm xúc tiến thương mại/hiệp hội nghành và công ty cổ phần Vinet. Nhằm mang lại cho
thành viên cơ hội tiếp thị quảng bá doanh nghiệp và sản phẩm cảu thành viên trên internet
thông qua các cách thức:
1. Hiện diện và tạo lập trang tin miễn phí
Đến với kênh này - thành viên, doanh nghiệp được tạo lập 1 trang Miniweb/brand pages để
giới thiệu về công ty, tổ chức và doanh nghiệp riêng với tên miền phụ miễn phí
( tencongty.gocom.vn ) hoặc tích hợp tên miền riêng của doanh nghiệp.
2. Quảng bá thươgn hiệu, xúc tiến thương mại, điều hướng khách hàng truy cấp
Dữ liệu kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được hiện diện và quảng bá đồng thời trên :
 - Sàn thương mại điện tử gocom.vn - một sàn thương mại bán buôn sôi động hoạt động theo
giấy phép số đã được cấp giấy phép từ Bộ công thương Mã: 2014-0166/ĐK/TMĐT.
- Kênh thông tin - xúc tiến thương mại - danh sách thành viên này
3. Truyền thông quảng bá
-Được hỗ trợ truyền thông quảng bá đồng thời của sàn gocom và tổ chức xúc tiến thương mại.
When you win, we win