Gửi một tin nhắn!

CHÚNG TÔI LÀM GÌ:

Hội chợ, triển lãm, sự kiện trực tuyến.


Phục vụ các ngành công nghiệp thông tin kinh doanh trong nhiều năm qua, Gocom.vn mong muốn sẽ là một trong những tổ chức quan trọng nhất của sự kiện thương mại và xuất bản các ấn phẩm kinh doanh. Hiện nay, chúng tôi có một danh mục đầu tư của hơn 25 sự kiện hàng năm, 8 các ấn phẩm và 14 cổng thông tin trên các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. MORE